ادبیات

Dr.Navid Bazargan will discuss the motivation to study literature in the upcoming session from the series of specialized sittings about Iranian art and culture. This session will be held on June 22nd. جلسه ی سوم از سری نشست های تخصصی در حوزه ی فرهنگ و هنر ایران درسگفتاری خواهد بود پیرامون چرایی اهمیت پرداختن به مقوله ی ادبیات. در این برنامه میزبان دکتر نوید بازرگان هستیم.